Τα «μαγειρέματα» της Επ. Κεφαλαιαγοράς

Οι 2 τράπεζες, τα ανοιχτά ζητήματα, η εισήγηση που έρχεται έτοιμη από δικηγορικό γραφείο, το παρασκήνιο και οι ποινές!