ΤΙΤΑΝ: Δημοσίευσε την Ετήσια Εκθεση Απολογισμού για το 2020

Το 2020 ο ΤΙΤΑΝ κατέγραψε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, μεριμνώντας παράλληλα για τους ανθρώπους του και υποστηρίζοντας τις τοπικές κοινότητες.

Ο Ομιλος ΤΙΤΑΝ δημοσίευσε την Ενιαία Ετήσια Εκθεση Απολογισμού για το 2020, η οποία παρουσιάζει
τα οικονομικά αποτελέσματα σε συνδυασμό με τις επιδόσεις του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας
και διακυβέρνησης (ESG).
Το 2020 ο ΤΙΤΑΝ κατέγραψε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, μεριμνώντας παράλληλα για τους ανθρώπους του και υποστηρίζοντας τις τοπικές κοινότητες. Κατά τη διάρκεια του έτους εξασφάλισε την απρόσκοπτη και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση των πελατών του και επιτάχυνε την πρόοδο για την επίτευξη των στόχων του Ομίλου σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού και βιώσιμης ανάπτυξης

Κύρια στοιχεία της Ενιαίας Ετήσιας Εκθεσης Απολογισμού 2020 του Ομίλου ΤΙΤΑΝ:

— Αύξηση λειτουργικών κερδών (EBITDA) στα €286 εκ, τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί από το2010, χάρη στην ανθεκτικότητα των αγορών, τη συγκράτηση των δαπανών και τα ευνοϊκά επίπεδατιμών ενέργειας.— Ένίσχυση ταμειακών ροών που οδήγησε σε μείωση του καθαρού δανεισμού κατά €155 εκ. στα €684εκ.
— Ένθαρρυντικές προοπτικές των αγορών για αύξηση της δραστηριότητας το 2021.
Έπιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους €0,40 ανά μετοχή (€0,20 ανά μετοχή το προηγούμενο έτος) και ακύρωση ιδίων μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5% των δικαιωμάτων ψήφου κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021.
— Νέοι στόχοι σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) για το 2025 και μετά, που υπογραμμίζουν τη διαρκή δέσμευση του Όμίλου στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία αξίας για όλους.
Νέος φιλόδοξος στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 κατά -35% έως το 2030, σε σχέση με τα επίπεδατου 1990, καθώς ο Όμιλος προσυπογράφει το όραμα της Έυρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και την Κλιματική Φιλοδοξία της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA) για την παροχή σκυροδέματος με ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα έως το 2050.
— Αξιοποίηση εργαλείων ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (big data) και τεχνητής νοημοσύνης για τηλήψη αποφάσεων, αλλά και για τη βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας, την ενίσχυση των δυνατοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας του Όμίλου και τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου συνεργασίας με τους πελάτες και τους συνεργάτες του

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Radar.gr.