Η Samsung SDI εμφάνισε κέρδη στο τελευταίο τρίμηνο του 2020, κυρίως χάρη στη σταθερή ανάπτυξη για τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και τα τμήματα μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 341,85 δισ. γουόν (308,4 εκατ. δολάρια) σε σχέση με τις ζημιές των 33,10 δισ. Γουόν στο αντίστοιχο τρίμηνο του προηγουμένου έτους.

Το αποτέλεσμα ήταν χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις για καθαρά κέρδη 362,25 δισ. γουόν.

Τα έσοδα δ΄ τριμήνου αυξήθηκαν 15% σε ετήσια βάση στα 3,251 τρισ. Γουόν, ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν 12 φορές στα 246,20 δισ. Γουόν.

Για το 2020 τα έσοδα αυξήθηκαν 12% στα 11,295 τρισ., γουόν και τα καθαρά κέρδη 57% στα 630,97 δισ. γουόν.