Κορκίδης: Αποκωδικοποίηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί διαδικασία η οποία ουσιαστικά αντανακλά στην προσπάθεια για παραγωγή και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών

Η έννοια της επιχειρηματικότητας έπαψε να είναι «παρεξηγημένη» την περίοδο της πανδημίας για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, που κατανόησε τη συνεισφορά των οικονομικών δραστηριοτήτων και την αναγκαιότητά τους στην καθημερινότητά μας. Και τούτο γιατί η επιχειρηματικότητα συνδέεται με πολλές παραμέτρους, που προσφέρουν στη διαμόρφωση του οικονομικού και κοινωνικού γίγνεσθαι, αλλά και στη βελτίωση του βιοτικού μας επιπέδου. Η επιχειρηματικότητα αποτελεί διαδικασία η οποία ουσιαστικά αντανακλά στην προσπάθεια για παραγωγή και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών. Υπό αυτή την οπτική η επιχειρηματικότητα συνιστά από μόνη της μια καινοτόμο διαδικασία. Η επιχειρηματικότητα αναφέρεται στην ικανότητα των ατόμων να διαβλέπουν συγκεκριμένες ευκαιρίες επένδυσης με σκοπό την εκμετάλλευση συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Η επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει τόσο την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης όσο και την επέκταση μιας υπάρχουσας. Στο επίκεντρο, ωστόσο, αυτής της διαδικασίας βρίσκεται η δημιουργία προστιθέμενης αξίας.

Σημαντικό ρόλο στη συνολική επίδραση της επιχειρηματικότητας κατέχει η καινοτομία. Η καινοτομία αναφέρεται σε οποιαδήποτε αλλαγή σε προϊόν ή υπηρεσία που μια επιχείρηση εξάγει ή εισάγει στην αγορά. Αυτό είναι η πιο κατανοητή μορφή καινοτομίας και περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών συνήθως μέσω τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης για τις μεγάλες επιχειρήσεις ή από εμπορικό ένστικτο για τις μικρότερες. Το Ε.Β.Ε.Π. υποστήριξε και θα υποστηρίζει παντοιοτρόπως την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων, αλλά και νεοφυών επιχειρήσεων που είναι η «θερμοκοιτίδα» της επιχειρηματικότητας. Ήδη στον Πειραιά, στον χώρο της ΧΡΩΠΕΙ, ευελπιστούμε ότι σύντομα θα λειτουργήσει μία τέτοια «θερμοκοιτίδα» που θα προσδώσει ώθηση σε δράσεις και συνέργειες, που θα συμβάλουν στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος γύρω από το μεγάλο λιμάνι της χώρας.

Ως δομικά στοιχεία για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα αναδεικνύονται η διαφοροποίηση και η καινοτομία προϊόντων και υπηρεσιών σε όρους εξωστρέφειας και διεθνοποιημένων αγορών, η αναβάθμιση των τεχνολογιών παραγωγής, η συμβατότητα ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος και η ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ εκπαίδευσης, έρευνας, επιχειρηματικότητας και αγοράς εργασίας. Αυτή την ενίσχυση της συγκεκριμένης σύνδεσης επίσης προωθεί το Επιμελητήριο, το οποίο βρίσκεται σε διαρκή επαφή με αρμόδιους φορείς και φυσικά με όλες τις επιχειρήσεις μέλη του. Ως γνωστόν οι ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν πολύ χαμηλά ποσοστά συνεργασίας με ερευνητικά κέντρα ή οργανισμούς, ενώ η διάχυση γνώσης στο προσωπικό των επιχειρήσεων «knowledge management» κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα. 

Η ικανότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να παραμείνουν ανταγωνιστικές συσχετίζεται με τις προθέσεις τους για υιοθέτηση και εν συνεχεία υλοποίηση καινοτόμων δράσεων, καθώς και την ικανότητα απορρόφησης και αναβάθμισης των τεχνολογικών τους γνώσεων. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η τεχνολογική καινοτομία στις επιχειρήσεις του μεταποιητικού κλάδου αποτελεί σημαντικό κλειδί για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος εντός και εκτός εθνικών συνόρων, για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, καθώς και για την εθνική ανάπτυξη. Εδώ υπεισέρχεται και ο όρος «εξωστρέφεια», η οποία επίσης αποτελεί μια «καταλυτική επιλογή» για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η πανδημία και το e- εμπόριο που «αναπτύχθηκε από τα πληκτρολόγια», στα οποία στράφηκε μεγάλο μέρος του αγοραστικού κοινού σε παγκόσμια κλίμακα, πρέπει να αποτελέσει ένα σοβαρό μάθημα για τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρομεσαίες, ώστε να αξιοποιήσουν τις τεχνολογικές δυνατότητες, οι οποίες, σε συνδυασμό με την ανάδειξη ευκαιριών στις αγορές του εξωτερικού, θα ωθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να επεκταθούν εξαγωγικά εκτός ελληνικών συνόρων.

Στο αρνητικό πεδίο θα πρέπει να καταγραφούν η σχετική υποχώρηση συμμετοχής στην επιχειρηματικότητα εξειδικευμένων ατόμων σε επίπεδο δεξιοτήτων, η μικρή υποχώρηση της εξωστρέφειας, η στασιμότητα στη νεανική επιχειρηματικότητα, καθώς και η υποχώρηση του μέσου μεγέθους της επιχείρησης κατά την έναρξη του νέου εγχειρήματος. Επίσης, η πολύ μικρή βελτίωση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της νέας επιχειρηματικότητας σε όρους καινοτομίας, εισόδου σε νέες αγορές και τεχνολογικής αναβάθμισης και ο σταθερά υψηλός φόβος της αποτυχίας.

Τέλος, αν δεν αναδιαμορφωθεί το πλαίσιο για επενδύσεις, κανένα άλλο πρόβλημα, όπως ανεργία, μισθοί, εισοδήματα, ανάπτυξη, δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, δεν θα μπορέσει να λυθεί ικανοποιητικά. Ο ρόλος των επιχειρήσεων σήμερα είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της «κυκλικής» οικονομίας. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί τον ισχυρό και δυναμικό συντελεστή των επιχειρήσεων που θέλουν και μπορούν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο τους.

Η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα απαιτεί δημιουργία απαραίτητου πλαισίου και τη στάθμιση των κρίσιμων θεμάτων μεταξύ επιχειρήσεων, πολιτείας και γενικότερα της κοινωνίας. Αποτελεί αδήριτη ανάγκη από τη χάραξη να προχωρήσουμε στην εφαρμογή ενός νέου και αποδοτικού παραγωγικού μοντέλου. Η ανάγκη για ένα καινοτόμο επιχειρηματικό «restart» παραμένει το μεγάλο ζητούμενο σε μικρές και μεγάλες, σε παλιές και νεότερες επιχειρήσεις, μετά από την υπερ – δεκαετή οικονομική κρίση, αλλά και την κρίση που επισώρευσε η πανδημία.

Δείτε όλες τις  τελευταίες Ειδήσεις από την  Ελλάδα και τον  Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο  Radar.gr.