Συρφετός επιτροπών και συμβούλων στα έργα

Φωτογραφικοί διαγωνισμοί, υπερβάσεις, αλλαγές μελετών, μόνιμα χαμένες διαιτησίες...

Παρακολουθώ με πολύ προσοχή τις εξελίξεις γύρω από τον τομέα των δημοσίων έργων. Και διαβάζω εσχάτως για την πρόθεση του Υπ. Δημοσίων έργων να προωθήσει μεγάλα έργα και συμβάσεις παραχώρησης μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες!

Η Λεωφόρος Κύμης και οι επεκτάσεις της Αττικής οδού, ο ΒΟΑΚ, οι πρόσθετες παραχωρήσεις – επεκτάσεις οδικών αξόνων στην Πελοπόννησο και άλλα!

Εκείνο ωστόσο που έχει μεγάλη σημασία να επισημανθεί είναι το πόσο σημαντικοί για την έκβαση ενός έργου είναι εκείνοι που διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού, την προκήρυξη, τις μελέτες, τους νομικούς και οικονομικούς όρους.

Επειδή λοιπόν όλα τα χρόνια είμαστε αυτόπτες μάρτυρες σε μοιρασιές, φωτογραφικούς διαγωνισμούς αλλά και τεράστιες αποζημιώσεις για τους εργολάβους όταν προσφεύγουν στην διαιτησία όπου πάντα κερδίζουν, οφείλουμε να επισημάνουμε:

-Να μπει ένα τέρμα στα ίδια και τα ίδια πρόσωπα που καθορίζουν καταστάσεις μέσα από την εμπλοκή τους στο σύστημα, τους μηχανισμούς και το παρασκήνιο!

-Όχι τα ίδια πρόσωπα στις αρμόδιες επιτροπές που συντάσσουν τις προκηρύξεις και αναθέτουν τους διαγωνισμούς.

-Όχι στους ίδιους μελετητές, νομικούς και οικονομικούς συμβούλους, καθώς και προνομιακούς τεχνικούς συμβούλους των μεγάλων έργων που ως γνωστόν συνδέονται υπογείως με τις μεγάλες τεχνικές εταιρίες!

Και θυμάμαι μια φορά κι έναν καιρό όταν η διαπλοκή βρισκόταν στα μεγαλεία της, ο αρχινταραβεριτζής του κλάδου βρισκόταν πάντα πίσω από τις μελετητικές εταιρίες!

Διότι έχει αποδειχθεί στην πράξη πως οι εργολάβοι κατάφεραν να αλλάζουν μελέτες σαν τα πουκάμισα, να κονομάνε σκανδαλωδώς μέσα από τις υπερβάσεις αλλά και από τις συντηρήσεις των οδικών δικτύων καθώς οι συμβάσεις παραχώρησης ήταν …τρυπημένες από τα συμφέροντα.

Και πολύ περισσότερο εκείνες που κατέληγαν στην διαιτησία και τις κέρδιζαν οι εργολάβοι είτε γιατί εξ αρχής ήταν κομμένες και ραμμένες στα μέτρα τους είτε γιατί η υπερασπιστική γραμμή του δημοσίου, δια των νομικών του εκπροσώπων ήταν πλημμελής και παθητική!

Αν δεν απομακρυνθούν όλοι αυτοί, ο συρφετός που στηρίζει και στηρίζεται από την διαπλοκή και τους πάσης φύσης νταβατζήδες, τίποτα δεν θα αλλάξει και θα ζήσουμε στο άμεσο μέλλον στα δημόσια έργα , μία από τα ίδια!

Exit mobile version