Χάλκινη πρωταθλήτρια παγκοσμίως στην αύξηση χρέους η Ελλάδα

Σε δυσθεώρητα ύψη το χρεός παγκοσμίως για το 2020 υπό τη σκιά του ιού, ελαφρώς πιο αισιόδοξες οι προβλέψεις για το 2021

Η επικρατούσα κατάσταση για το 2020

Η πολιτική «απάντηση» στην κρίση που προκάλεσε η πανδημία διεθνώς βοήθησε στο να προστεθούν 24 τρισ. δολάρια στο παγκόσμιο χρέος το 2020, το οποίο διαμορφώθηκε στα υψηλότερα επίπεδα στην ιστορία και στα 281,5 τρισ. δολάρια, ξεπερνώντας το 355% του ΑΕΠ. Η άνοδος, όπως παρατηρεί το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο (IIF), ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008 και το 2009, η οποία κινήθηκε στο 10% και 15%, αντίστοιχα. Τα 205 τρισ. δολάρια του συνόλου αφορούν τις ανεπτυγμένες αγορές, οι οποίες σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στους δείκτες χρέους πέρυσι.

Η άνοδος ήταν ιδιαίτερα έντονη στην Ευρώπη, όπου οι δείκτες συνολικού χρέους προς το ΑΕΠ στη Γαλλία, στην Ισπανία και στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά σχεδόν 50%. Η ταχεία αυτή συσσώρευση χρεών, σημειώνει το ινστιτούτο, οφείλεται κυρίως στο χρέος της γενικής κυβέρνησης, ειδικά σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά. Πιο αναλυτικά, όσον αφορά την Ελλάδα ειδικότερα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του IIF, η αύξηση του χρέους των νοικοκυριών ήταν μέτρια και κινήθηκε γύρω στο 2%, ενώ η αύξηση του εταιρικού χρέους (εκτός χρηματοπιστωτικού κλάδου) τοποθετείται κοντά στο 10%, με το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του συνολικού χρέους προς ΑΕΠ, που άγγιξε περίπου το 50%, να οφείλεται στο δημόσιο χρέος.

Με μικρότερες ζημιές αλλά και αβεβαιότητα το 2021

Με τις παγκόσμιες εκδόσεις χρέους να συνεχίζουν να υπερβαίνουν τα επίπεδα προ COVID λόγω της στήριξης από το χαμηλό κόστος δανεισμού, η αύξηση των δεικτών χρέους αναμένεται να είναι σχετικά μέτρια, ενώ η προβλεπόμενη ανάκαμψη στο ΑΕΠ θα βοηθήσει επίσης προς αυτήν την κατεύθυνση, σημειώνει το IIF. Ωστόσο, η δυναμική του χρέους ενδέχεται να διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα, καθώς ο ρυθμός εμβολιασμού και η δυσκολία στη διανομή εμβολίων μπορεί να καθυστερήσουν την ανάκαμψη, προκαλώντας περαιτέρω συσσώρευση χρέους. Ενώ ορισμένα δημοσιονομικά μέτρα που σχετίζονται με την πανδημία πιθανότατα θα λήξουν το 2021, τα δημοσιονομικά ελλείμματα αναμένεται να παραμείνουν πολύ πάνω από τα επίπεδα προ COVID. Ετσι, το IIF εκτιμά ότι το παγκόσμιο δημόσιο χρέος θα αυξηθεί κατά 10 τρισ. δολάρια και θα ξεπεράσει τα 92 τρισ. δολάρια συνολικά μέχρι το τέλος του 2021.

Exit mobile version