Ελλάκτωρ: Δεν έλαβε χώρα η μεταβίβαση του 18,33% στην Invesco

Δεν πραγματοποιήθηκε τελικά την Τρίτη η μεταβίβαση ποσοστού της τάξεως του 18,33% από την εταιρία των αδελφών Καλλιτσάντση Pemanoaro, στην Invesco

Δεν πραγματοποιήθηκε τελικά την Τρίτη η μεταβίβαση ποσοστού της τάξεως του 18,33% από την κοινή εταιρία των αδελφών Καλλιτσάντση την Pemanoaro, στην εταιρία Invesco των εφοπλιστών Γ. Καϋμενάκη και Δημ. Μπάκου, όπως ανακοίνωσε η Ελλάκτωρ. Ωστόσο η μεταβίβαση εκτιμάται ότι είναι θέμα χρόνου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, σε συνέχεια της από 18.12.2020 γνωστοποίησής της, ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό, σχετικά με τη συμφωνία του μετόχου INVESCO FINANCE S.A. για την απόκτηση επιπλέον συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (από το νομικό πρόσωπο PEMANOARO LIMITED), ήτοι επιπλέον ποσοστού 18,3346%, με καταληκτική ημερομηνία την 12.01.2021, ότι, μετά από ενημέρωση που έλαβε η εταιρεία την 14.01.2021, η εν λόγω «συναλλαγή» δεν έλαβε χώρα την 12.01.2021.

Σύμφωνα με αυτή την ενημέρωση η ως άνω συμφωνία βρίσκεται σε διαδικασία τροποποίησής της προκειμένου να μεταβιβαστεί το σύνολο των μετοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ που κατέχει η PEMANOARO LIMITED.

Η Εταιρεία ενημερώνει ότι θα ακολουθήσει αναλυτικότερη ενημέρωση του Επενδυτικού Κοινού το συντομότερο δυνατόν σχετικά με περαιτέρω εξέλιξη του εν λόγω θέματος.

Exit mobile version