Μυτιληναίος: Την νέα πρακτική του Flash Note λανσάρει η εισηγμένη

Αναλυτικά το οικονομικό της ημερολόγιο για το 2021 ανακοίνωσε η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Το οικονομικό της ημερολόγιο για το 2021 ανακοίνωσε η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με την εταιρεία την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021 θα ανακοινώσει το Flash Note των Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2020 και συγχρόνως θα πραγματοποιήσει και τηλεδιάσκεψη παρουσιάζοντας τα οικονομικά της μεγέθη στους αναλυτές.

Λίγες ημέρες μετά και συγκεκριμένα την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 θα γίνει η παρουσίαση Βασικών Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Αρχών, καθώς και Διακυβέρνησης (ESG).

Με βάση το οικονομικό ημερολόγιο της εισηγμένης την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 θα παρουσιαστεί η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020, ενώ την Τετάρτη 5 Μαίου 2021 θα γίνει η ανακοίνωση των βασικών Οικονομικών Μεγεθών 1ου Τριμήνου 2021.

Παράλληλα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα λάβει χώρα την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021 και η αποκοπή μερίσματος για την χρήση του 2020 θα γίνει την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021.

Δικαιούχοι του Μερίσματος χρήσης 2020 – Record Date: Παρασκευή, 25 Ιουνίου
2021 και έναρξη καταβολής μερίσματος: Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021

Το Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2021 & Τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021, ενώ την Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021 θα ανακοινωθεί η οικονομική Έκθεση 1ου Εξαμήνου 2021 και την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 τα βασικά οικονομικά μεγέθη 3ου τριμήνου 2021.

Τι είναι το Flash Note που λανσάρει η εισηγμένη

Η εισαγωγή του Flash Note, ως νέα πρακτική αποτελεί μία σημαντική καινοτομία που διασφαλίζει την πλήρη αλλά και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού στα πρότυπα λειτουργίας των πλέον προηγμένων χρηματιστηριακών αγορών.

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης δημοσίευσης θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ουσιωδώς περιγράφουν την οικονομική πορεία της Εταιρείας κατά την εκάστοτε περίοδο αναφοράς (Έτος ή Εξάμηνο). Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη πληροφόρηση, θα δημοσιεύεται έως και ένα μήνα μετά τη λήξη της υπό εξέταση περιόδου, θα λαμβάνει την έγκριση του ΔΣ και της Επιτροπής Ελέγχου ενώ παράλληλα θα είναι ενήμεροι οι ορκωτοί ελεγκτές της Εταιρείας οι οποίοι θα παρέχουν σχετική επιστολή (Comfort Letter).

Αρχής γενομένης από το 2022 (Οικονομική Χρήση 2021) το Flash Note θα περιλαμβάνει και πλήρη στοιχεία (full reporting) μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ESG) για την εκάστοτε περίοδο αναφοράς ευθυγραμμίζοντας την Mytilineos με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος και πως οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή μερίσματος, τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Εάν εγκριθεί η καταβολή μερίσματος, η ημερομηνία αποκοπής έχει οριστεί μετά από τη λήξη, την 18 Ιουνίου 2021, των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) που διαπραγματεύονται στην αγορά Παραγώγων με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της Εταιρείας.

Exit mobile version